Aktuality

Harmonogram akcií 2015

13.06.2015 Sielnica - prihláška

 bonitácia – zodp.: Parvanov, komisia: Cvek, Parvanov, Vlček, prihláška bonitácia

 klubová výstava, CAC, CC – org.: OKO SPZ Zvolen, za KCHAJD spoluzodp.: Vlček, posudzuje: Adámi

04.07.2015 Veľká Ida

 bonitácia – zodp.: Parvanov, komisia: Parvanov, Pilát, Vlček  prihláška bonitácia

 klubová výstava, CAC, CC – org.: ZŠK SR, za KCHAJD spoluzodp.: Vlček, posudzuje: Cvek

05.09.2015 Svätý Anton

 bonitácia – zodp.: Parvanov, komisia: Parvanov, Pilát, Pitoňák, Vlček, prihláška bonitácia

 špeciálna klubová výstava, CC – org. KCHAJD: Vlček, posudzuje: Pilát, Pitoňák

prihláška

07.-08.11.2015 KSD Košice zodp.: Pilát

27. - 28.11.2015, Pohár Gustava Kořínka, CACT,CACIT - Miesto HYBE.

zodpovedný: Pilát ján viac info čoskoro.

Plán zasadnutí klubu:

13/06/2015, Sielnica – zasadnutie predsedníctva

04/09/2015, Svätý Anton – zasadnutie výboru