Aktuality

Členské 2015

Vážení chovatelia a priaznivci plemena AJD, chceme Vás poprosiť o zaplatenie členských príspevkov na rok 2015 prípadne rok 2016, nakoľko budeme z tohto zoznamu členov vychádzať pri uskutočňovaní zoznamov k pripravovaným voľbám, ktoré sa nám blížia na jar v roku 2016. Ak Vám nie je chov a vývoj plemena AJD ľahostajný uskutočnite tieto platby čím skôr.

iNFORMÁCIE O čLENSKOM A ČíSLE ÚčTU NÁJDETE V SEKCIí ČLENSTVO NA HLAVNEJ STRÁNKE.

ZA VAšU PRIAZEŇ A PODPORU  KLUBU VÁM VOPRED ĎAKUJEME.  AJD ZDAR!