Aktuality

Plán akcií na rok 2014

Do pozornosti Vám dávame plán akcií na rok 2014. Prihlášky na bonitácie, výstavy a klubové skúšky nájddete v sekcií Na Stiahnutie.

Funkcie členov riadiacich orgánov klubu sú nezastupiteľné,účasť na vopred plánovaných zasadnutiach povinná.

7.6.2014 Bonitácia AJD Sielnica, zodpovedný: Ing. Miroslav Parvanov 
  komisia: Ing. Ján Pilát, Ing. Miroslav Parvanov, Ing. Petra
Vlčková
7.6.2014 Klubová výstava Sielnica, CAC, CC, organizátor SPZ OKO Zvolen,
  za kchajd: Ing. Petra Vlčková, posudzuje: Dr. Milan Adámi
5.9.2014 Medzinárodné porovnávacie skúšky AJD Svätý Anton, zodpovedný: Ing. Ján Pilát
6.9.2014 Bonitácia AJD Svätý Anton, zodpovedný: Ing. Miroslav Parvanov, rozhodcovia: bude upresnené v Sielnici
6.9.2014 Klubová výstava s medzinárodnou účasťou Svätý Anton, CAC, CC, zodpovedná: Ing. Petra Vlčková
  posudzuje: Ing. Erwin Weiss a Ing. Ľudovıt́ Pitoňák
12.10.2014 Bonitácia Bardejov, zodpovedný: Ing. Miroslav Parvanov (min. 15 účastnıḱov prihlásených do 6.9.)
  komisia: Ing. Ján Pilát, Ing. Miroslav Parvanov, Ing. Petra Vlčková
12.10.2014 Špeciálna klubová výstava AJD Bardejov, CC, zodp.: Ing. Petra Vlčková (min. 15 účastnıḱ ov prihlásených do 6.9.)
  posudzuje: Ing. Ján Pilát
08.-09.11.2014 Klubové skúšky duričov, zodpovedný Michal Darivčák, Miesto - PZ VLK II. Čabalovce okr. Medzilaborce, OPK Humenné, Rozhodcovia: P. Podhajecký, M. Suchý, K. Malíková
22.-23.11.2014 Celoštátne skúšky duričov, CACT, organizuje: PS Potok - Hnúšťa, za KCHAJD: Ivan Zoka
  rozhodcovia: KCHAJD   Prihlášky v sekcií Na Stiahnutie
29.-30.11.2014 Klubové skúšky duričov, zodpovedný Slavomír Knižka, Miesto - PZ Dubina Poprad
  Rozhodcovia Kchajd. Prihlášky v sekcií Na Stiahnutie
06.-07.12.2014 Pohár Gustava Kořínka, CACT, CACIT, Česká republika
  organizuje: KCHABJ CZE, za KCHAJD zodp: Ing. Ján Pilát
  rozhodcovia: bude upresnené vo Svätom Antone
13.-14.12.2014 Memoriál Františka Sigeta Nitrianska Blatnica, CACT, organizuje: SPZ, OPK za KCHAJD: Ivan Zoka        rozhodcovia: Ing. Daniel Olejár, Slavomír Knižka
03.-04.01.2015 Klubové skúšky duričov, zodpovedný Ivan Zoka, Miesto - Obecné lesy Sása
  Rozhodcovia Kchajd
Do harmonogramu budú včas zaradené termíny pre klubové skúšky duričov , podľa počtu záujemcov spĺňajúcich podmienky do chovu – výstava, bonitácia, dysplázia. V prípade potreby budú operatívne zmeny včas začlenené do programu a oznámené členskej obci.

 

Harmonogram zasadnutí KCHAJD pri SPZ:

7.6.2014

Sielnica - Zasadnutie predsednı́ctva klubu

5.9.2014

Svätý Anton - Zasadnutie medzinárodného klubu chovateľov AJD

6.9.2014

Svätý Anton - Zasadnutie výboru klubu

22.11.2014 

Pliešovce - Zasadnutie predsednı́ctva klubu

24.01.2015  TrenčínZasadnutie predsednı́ctva klubu, Zasadnutie výboru klubu
Funkcie členov riadiacich orgánov klubu sú nezastupiteľné, účasť na vopred plánovaných zasadnutiach povinná.