Aktuality

Ocenenia SKJ

Pri príležitosti osláv 20. výročia založenia SKJ boli odovzdané strieborné, bronzové medaily a čestné uznania kynológom za ich dlhoročnú aktívnu činnosť a osobný prínos pre rozvoj slovenskej kynológie v kategóriách:

  • Poľovný výcvik
  • Výcvik psov pracovných plemien
  • Chov
  • Výstavníctvo
  • Záprahový šport

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa konalo 8.5.2014 v Banskej Bystrici, Hotel Lux. Laureáti si prevzali ocenenia z rúk čelných predstaviteľov SKJ. Slávnostné príhovory predniesli Ing. Jozef Jursa CSc (prezident SKJ), Mgr. Juraj Štaudinger ( prezident ZŠK) a Jozef Šuster ( prezident ÚKK). V príhovoroch ocenili osobné nasadenie každého, kto sa kynológii venuje dlhodobo a svedomito. V historickom spektre sa jednoznačne ukazuje, že pokora a poctivá práca prináša nielen zásluhy, ale hlavne výsledky, na ktoré môže byť slovenská kynológia právom hrdá. Za všetkým je potrebné vidieť človeka a jeho každodennú prácu. Tá bola ocenená striebrom a bronzom v podobe medaile, ktorá bola vyrobená v Kremnici. Každá medaila je jedinečná, ciachovaná špecifickým číslom. Bola odovzdaná s úctou, ktorú si jej každý majiteľ iste zaslúži!

Touto cestou by sme chceli poďakovať oceneným členom KCHAJD -  Ing. Danielovi Olejárovi a Ivanovi Zokovi za získanie bronzových medaillý v kategórií výcvik psov poľovných plemien. Srdečne GRATULUJEME!

Medaile

Fotografie z odovzdávania ocenení