Aktuality

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2015.

Prajem Vám príiemné prežitie Vianočných Sviatkov v kruhu rodiny, veľa zdravia, šťastia, pohody so svojimi blízkymi a v novom roku veľa kynologických, chovateľských a poľovníckych úspechov.

Ivan Zoka