Aktuality

Plán zasadnuti 2013

23. februára 2013 Ožďany – výbor KCHAJD pri SPZ 
   
9. júna 2013 Sielnica – predsedníctvo KCHAJD pri SPZ
   
31. augusta 2013 Svätý Anton – výbor KCHAJD pri SPZ
   
8. decembra 2013 Stebnícka Huta – predsedníctvo KCHAJD pri SPZ
   
V prípade potreby budú do plánu operatívne začlenené dodatočné termíny zvolané Ivanom Zokom.