Aktuality

Brigáda v oplôtku - oblasť 10

Kchajd oblasť č.10 zorganizovala v oplôtku v Rozhanovciach brigádu, na ktorej sa oplotok vyčistil od konárov a vybudoval sa nový vchod s rozhĺadňou pre rozhodcov.Celý čas sme pracovali pod dozorom diviačice Zuzy, ktorej sa odvedená robota isto pozdávala. Chcem sa všetkým poďakovať za účasť a dobre odvedenú prácu.Zuze želám nech ju AMO obchádza a nech dlho slúži našim daxlom.

Kynologii zdar!
I. Vincová

20180428 140700020180428 09534020180428 140626

 20180428 09405220180428 094356