Aktuality

Propagácia Alpského jazvečikovitého duriča v oblasti č. 3

Dňa 30.04.2017 sa konal Deň poľovníckej kynológie organizovaný Obvodnou poľovníckou komorou a Okresným úradom Považská Bystrica. Miestom podujatia boli Lednické Rovne a areál Hunty Fish, ktorý spadá do oblasti č. 3 KCHAJD pri SPZ. V rámci Dňa bolo do programu zahrnuté predstavenie plemien, ktorého súčasťou bolo aj predstavenie plemena AJD  Dr. Milanom  Adámim. Pán Adámi povedal tak o histórií vzniku plemena ako i klubu, ktorého čaká v roku 2018 dvadsiate výročie od jeho založenia. Následne predstavil a priamo na jedincoch vysvetlil a popísal štandard plemena a na záver predstavili svojich jedincov sami majitelia a divákom povedali aké súťaže so psíkmi povyhrávali, alebo ich ešte len čakajú.   fotogaléria tu:

Záverom by som chcel poďakovať Dr. Adámimu za ochotu a čas pomôcť dobrej veci ako aj všetkým zúčastnením majiteľom jedincov v oblasti č. 3.  Spozdravom AJD Zdar! Vedúci oblasti Mgr. Jozef Zatlukal.