Aktuality

Oznam pre členov oblasti č. 3

Vážení priatelia, chovatelia AJD. V prvom rade Vám chcem popriať príjemné prežitie Vianočných Sviatkov v kruhu svojich najbližších a do nového roka veľa zdravia a chuti do práce s našimi AJD.

Ďalej pripomínam v zmysle stanov schválených na konferencií 2016, že termín na zaplatenie členských poplatkov na rok 2017 je do 31.12.2016. IBAN SK 62 0900 0000 0003 2339 7372 . Var. symbol 2017 do správy pre príjemcu meno a priezvisko. Týmto Vás zároveň prosím o uhradenie a ak viete o chovateľoch vo vašom okoli skúste ich osloviť  aby sa stali členmi KCHAJD, ale hlavne členmi oblasti, v ktorej im umožníme zúčastniť sa výcvikového dňa, členskej schôdze a  iných aktivít. Nový člen platí aj zápisný poplatok.

 

Termín členskej schôdze oblasti č. 3 bude 02.04.2017 o 9 hod na chate v Jaseňovom pri Rajeckých tepliciach. Bližšie info bude po novom roku.

S pozdravom AJD zdar! vedúci oblasti č. 3 Mgr. Jozef Zatlukal