Aktuality

PGK 2016 ČR


V náročnej medzinárodnej konkurencii 10 psov nastúpili do súťaže traja zástupcovia Slovenskej republiky a to vodič Pavol Šimurda so psíkom Viktor vom Auerling, vodič František Matušík so sučkou Dina a Jozef Zatlukal so psíkom Argo z Bezkidskej Ostoi. 
Súťaž bola od prvého dňa veľmi náročna, už v prvý deň preverila disciplína obôrka všetkých súťažiacich vietor nebol priaznivý a preto dvaja psi prišli k obôrke s diviačou zverou po časovom limite a dostali nulu. Druhý deň preveril psíkov veľmi dobre, vo výborne zazverenom revíri mal každý možnosť pracovať s diviačou zverou. Výborne boli zvládnuté aj technické disciplíny, ktoré rozhodcovia odskúšali po ukončení spoločnej poľovačky. Všetci  však dobre vedeli, že konečné poradie určí až posledná disciplína – Stopa. 
Naši dvaja vodiči a ich psi však v tejto disciplíne preukázali svoje kvality a dostali sa až na stupne víťazov!
Výsledky PGK 2016: 
1. miesto: Dina – vodič František Matušík – I. cena, CACIT (SR)
2. miesto: Cira z Wainberka – vodič Josef Dohnálek - II. cena (CZ)
3. miesto: Argo z Bezkidskej Ostoi – vodič Jozef Zatlukal – II. cena + najlepšia práca na stope (SR)

Všetkým vodičom a tiež pánom rozhodcom nášho klubu by sme chceli pekne poďakovať za skvelú reprezentáciu.
Poďakovanie patrí aj bratom Čechom za výborne  zorganizovanú súťaž.
AJD Zdar! 
Viktor Chromý
výcvikár klubu
 
 
slovenski zastupcovia na PGK 3 suťažiaci a 2 rozhodcovia