Aktuality

Výber na PGK a KDS 5 až 6.11.2016 Turčianske Teplice

Psíky mohli pracovať viac krát s  diviačou zverou.  Po prvom dni malo veľa jedincov nábeh skončiť skúšky v prvej cene. Ale ako na každých skúškach, chlieb sa láme na druhý deň a tak psíky, ktoré mali dostatok bodov aj na prvú cenu zlyhali na stope, alebo na voľnom odložení a taktiež aj v diviačom oplôtku, s poľutovaním musím povedať že práca niektorých jedincov bola slabá, aj keď v pohone pracovali s diviakmi nádherne.

Výberu na PGK sa zúčastnili tieto psíky:

Viktor vom Auerling                    vodič Pavol Šimurda                víťaz skúšok 208b

Cir z Nízkych Beskýd                 vodič Michal Darivčak              skončil v III.cene slabá práca v oplôtku 141 b

Argo z Beskidzkiej Ostoi            vodič Mgr. Jozef Zatlukal         druhé miesto na skúškach 196 b

Bak od Zbojnickej Studne          vodič Jozef Príhoda                 skončil v III.c slabá práca v oplôtku 171b   

Borka od Habroveho stromu      vodič Miloš Perniš                   neobstal sučka odišla z voľného odloženia

Na základe toho bol na Memoriál Františka Sigeta nominovaný pes Argo z Beskidzkiej Ostoi s vodičom Mgr. Jozefom Zatlúkalom pretože ako jediný psík ktorý skončili v I.cene výborne preukázal zapracovanie technických disciplin  doloženie, správanie sa na stanovišti a vodenie. Všetky tieto disciplíny vie urobiť na voľno.

Na PGK boli nominovaný následne psy:

Viktor vom Auerling               vodič Pavol Šimurda

Argo z Beskidziej Ostoi          vodič Mgr. Jozef Zatlukal

Dina                                         vodič František Matúšik

k poslednému nominovanému by som chcel povedať zopár slov a objasniť prečo bola udelená nominácia. Sučka sa na týchto skúškach umiestnila na treťom mieste, skončila v I.cene s počtom bodov 194. Počas celých skúšok krásne hľadala, durila a opakovane pracovala s diviačou zverou a rovnako to bolo aj na druhý deň, kedy vypracovala dobre stopu a tiež prácu v diviačom oplôtku. Je to veľmi šikovná mladá sučka, ktorá svojou prácou ukázala že má na to, aby mohla reprezentovať klub na tak veľkom podujatí. Preto bola vybratá ako tretí pes na PGK, ktorý sa koná tento rok v ČR. Na záver by som chcel veľmi pekne poďakovať predsedovi PZ Vyšehrad Jasenovo Robovi Erteľovi za skvele pripravené podujatie, PZ Žiarec Háj  ktorý nám pripravili stopy a veľmi chutné občerstvenie, SPZ a OPK Martin a taktiež celej oblasti na čele s Mirom Parvanovom a predsedom klubu Petre Vlček , taktiež rozhodcom a súťažiacim.

AJD Zdar ! 

Viktor Chromý

Výcvikar klubu AJD

dokument vo worde*