Aktuality

Výber na medzinárodnú farbiarsku súťaž v Liptovskej Kokave v ČR

 

 Moje poďakovanie patrí všetkým účastníkom výcvikárom precízne pripravenej a vyberane situovanej akcie, pre ktorú skutočne nádhernú lokalitu poskytlo PZ Machy, poradcovi chovu aj Peťke Parvanovovej,ktorá prišla a vyhotovila fotodokumentáciu. Viac faktických informácií nájdete v správe výcvikára klubu Viktora Chromého.

S pozdravom Lovu Zdar!
Petra Vlček

F1

F3

F2

F5

F6

F9

F7