Aktuality

Schválenie rozpočtu 2016

Na základe uznesenia predsedníctva bolo operatívnym riešením zaslanie individuálnej informácie o návrhu rozpočtu všetkým členom výboru prostredníctvom Slovenskej pošty. Vyhodnotením je, že výbor oprávňuje predsedníctvo na hospodárne nakladanie so zverenými prostriedkami v súlade s uvedeným vyrovnaným rozpočtom.

CCI2752016