Aktuality

Pozvánka na schôdzu oblasti č. 10

Vážení členovia KCHAJD! 

Srdečne Vás pozývam na spádovú schôdzu oblasti č. 10. Schôdza sa uskutoční dňa 20.3.2015 o 14.00 v areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, Košice, pavilón č.1, 1.posch. Informácie MVDr. Peter Smrčo, 0908367335. Tešíme sa na Vašu účasť.