Aktuality

Pozvánka na schôdzu oblasti č. 9

Dňa 12.03.2016 o 10 hod sa v Pukanci pri diviačom oplôtku uskutoční schôdza oblasti č. 9. Okresy: SA, KO, GA, DS, NZ, LV. Bližšie info - Ing. Eugen Orosz - 0905 39 425.