Aktuality

Dôležitý oznam pre členov KCHAJD!

Dňa 25.10.2015 o 10 hod v Penzióne Larion Kráľová Lehota 266 sa koná preskúšanie jedincov v diviačej zvernici, ktorí majú záujem sa zúčastniť PGK 2015 organizovaným KCHAJD.

Po preskúšaní jedincov o 12 hod sa bude konať výbor KCHAJD so zameraním na prípravu Konferencie/Zhromaždenia 2016. Prosím všetkých dotknutých o účasť na tomto pre klub dôležitom stretnutí  a budúcom fungovaní KCHAJD.

S pozdravom Ivan Zoka - predseda KCHAJD.