Aktuality

KV a Bonitácia vo SV. Antone 2015

Tento počet je možné hodnotiť ako dlhodobo
podpriemerný, nakoľko v uplynulých sezónach si návštevníci
Svätohubertských dní zvykli na tridsať- tridsaťpäť hlavé, ba aj
početnejšie polia vystavovateľov. Preukazy pôvodu vystavovaných
jedincov len tak prekypovali neslovenskými menami. Slovenské farby
hájila najviac v rodokmeňoch sa vyskytujúca chovná stanica Marciláz,
ale aj iné v katalógu opakovane zapísané chovné stanice ako z
Antolského dvora, z Babičovho dvora, zo Zbojníckej studne, z Bôrickej
cesty, atď.
Z môjho uhla pohľadu vystavovaným jedincom mierne počasie prialo a
predzvesť prichádzajúcej jesene dávala tušiť, že konečne raz uvidíme
vo výstavnom zápolení živé veselé daxle iskriace svoju energiu a
dobrosrdečnosť k odbornej aj laickej koróne. Opak bol pravdou. Vo
všeobecnosti sme videli flegmatické psy s nevôľou plápolajúce po
výstavnom kruhu alebo líhajúce si počas predvedenia. Prebiehajúca
zmena počasia? Nie je výhovorka.
Mne sa pemzum detailov z vystavovaných daxlov nepodarilo syntetizovať
do obsažného resumé o kladoch a záporoch jedincov predvedených vo
Svätom Antone 2015. Mojou pravdou je, že verejnosti bolo predstavené
široké spektrum väčších a menších fyzionomických, ale aj estetických
vád alpského jazvečíkovitého duriča. Máloktorý prezentovaný jedinec
obdržal hodnotenie výborný a veľmi dobrý. Titul CAC bol skutočne veľmi
zriedka udelený. Trikrát. Kartička CAJC ani raz.
Veľmi sa chcem poďakovať za korektnosť medzinárodnému rozhodcovi
exteriéru Ľudovítovi Pitoňákovi. Jeho fortielne posudky s
priorizovanými detailami korenila bravúra nadhľadu a skúseností z
praxe.
Medzi sukami obhájila titul klubová víťazka suka chorvátskeho pôvodu
DARIA od Orbana, SPKP 4596, nar.21.7.2013, DECA Venatora Aeternus x ARI
v majetku pána Michala Darivčáka z Havaja.
Medzi psami získal titul klubový víťaz pes, BOB
BROK z Jahodníckych hájov, SPKP 4421, nar. 14.7.2012, BONA Kostolný
háj x DINO vom Mühllach
v majetku Michala Nováka z Dubnice nad Váhom.
A na záver jedno malé, o to úprimnejšie myslené klišé: “Gratulujem
oceneným, ďakujem sponzorom a dovidenia vo Svätom Antone 2016!“
Daxlom Zdar!
Dňa 5. septembra v Sklenom za komisiu výstavníctva Ing. Petra Vlček