Aktuality

Členstvo v KCHAJD k 30.06.2015

Kolegovia poľovníci, členovia KCHAJD pri SPZ, chceme Vás upozorniť na skutočnosť nezaplatenia členských príspevkov čo nám organizátorom robí nemalé problémy pri organizovaní klubových akcií práve pre Vás. Prosíme Vás o včasné a momentálne o urýchlené zaplatenie si členského, nakoľko sa Vaše poplatky za výstavy a bonitáciu zvýšia o 100%. V neposlednom rade máme aj blížiace sa voľby 2016, na ktorých bude Vaša účasť závisieť aj práve od tohto faktu zaplatenia členského na rok 2015 a samozrejme 2016.   Zoznam k 30.06.2015 nájdete v sekcií Kontakt - Zoznam členov

Za pochopenie vopred Ďakujeme a pre zefektívnenie práce a klubového spolunažívania AJD Zdar!