Aktuality

KV Sielnica 2015

 

Musím poznamenať, že hneď zrána 13. Júna 2015 sa dianie v Sielnici značne skomplikovalo. Pán Dr. Milan Adámi sa na posudzovanie v kruhu nedostavil, a tak oslovili organizátori prítomného rozhodcu exteriéru Ing. Jána Piláta, ktorý sa mal pôvodne podľa dohody s poradcom chovu venovať výhradne bonitácii daxlov.

Hneď po príchode Ivana Zoku a Ing. Jána Piláta z úvodnej organizačnej porady vedenia bolo bez jediného slovka vysvetlenia všetkým účastníkom klubovej výstavy alpských jazvečíkovitých duričov jasné, že práve stoja na štarte celodenného maratónu. Bolo nám nad slnko jasnejšie, že aj tento rok objednávka organizátorov z OkO SPZ Zvolen na tradičné horúce letné počasie bude realizovaná na 110%.

Ing. Ján Pilát sa s vervou sebe vlastnou zhostil posudzovania vo výstavnom kruhu a nahlas a názorne hodnotil predvádzané jedince krúžiace dookola. S prichádzajúcim poludním sa jazyky psov vyplazovali, ich nohy oťažievali. Aj celkové posúdenie v kruhu prispôsobil Ing. Ján Pilát enormnej teplote a páliacemu slnku, a pošetril vystavované jedince s vyššími štartovými číslami, nakoľko podaktoré zo psov jednoducho neboli v stave absolvovať 20 okruhov po obvode výstavného kruhu.
Hádam mi tu ostáva iba poradiť do budúcna vodičom, napriek lákavým stretnutiam mnohých dlho nevidených známych, napriek lákadlám v podobe stánkov a bufetov, pošetrite svoje psy pred vystavovaním, umiestnite ich do tieňa a zabezpečte im prístup k vode. Ochlaďte vodou a namotivujte psy v poslednej chvíli pred vstupom do výstavného kruhu. Desaťminútové predvedenie živého a veselého psa (aj na pravé poludnie) má predsa rozdielnu hodnotu ako nekonečné desaťminútové mátoženie vo výstavnom kruhu.

Súhrnne:
Titul klubová víťazka suka získala zverenkyňa pána Petra Šamaja z Malej Bytče JOLA Rodbach,
SPKP 4562 (div. IDEA od Svätého Huberta x AMIR z Kamencov).

Titul klubový víťaz pes, BOB a v celkovom poradí o BIS na treťom mieste sa umiestnil chovný pes pána Jána Garčalu zo Spišskej Novej Vsi VADAS Plesnivec, SPKP 4249 (OMA Plesnivec x ARON 20840BJ).

Ďakujem rozhodcovi pánovi Ing. Jánovi Pilátovi za korektné posúdenie, a operatívny záskok. Ďakujem za hojnú účasť. Ďakujem sponzorovi za vecné dary. A teším sa na skoré stretnutie. Daxlom Zdar!

Dňa 15/06/2014 v Sklenom za komisiu výstavníctva Ing. Petra Vlček