Aktuality

Výstava Sielnica 2014

Vážený priatelia a chovatelia AJD. Dňa 7.6.2014 sa opäť v Sielnici konala výstava psov poľovných plemien. Z trinástich prihlásených AJD pre tentokrát Dr. Milan Adámi vo výstavnom kruhu AJD tituloval ako klubových víťazov jedince z triedy mladých, a to čierneho psa s pálením z chovu Júliusa Hozáka a importovanú urastenú červenú sučku. Gratulujem Michalovi Dárivčákovi, ktorý v záverečnej súťaži o víťaza výstavy psov organizovanej OKO
Zvolen napríek poludňajšej páľave hrdo a dôstojne reprezentoval KCHAJD a obsadil so svojou sučkou Daria v celkovom poradí veľmi pekné štvrté miesto.

Nasledovné výstavnícke klubové podujatia, ktoré plánujeme pre majiteľov AJD podľa harnonogramu na rok 2014 uskutočniť sú;7. septembra KV Svätý Anton a 12. októbra ŠpKV Bardejov. Na obe Vás samozrejme pozývam a teším sa na stretnutie, a samozrejme nie iba pri píležitosti klubových výstav.
Lovu Zdar!  Petra Vlčková

Fotografie budú už čoskoro.