Aktuality

Výcvikový deň oblasti č.10 maj 2019

Po večernom posedení na chate Lúčky nás ráno v nedeľu čakali stopy a ostatné predmety duričských skúšok. Naše mladé jedince spolu s vodičmi prejavili na tomto výcviku chuť, vytrvalosť aj zanietenosť do práce s daxlami, tak im držíme palce pri ,,ostrých,, skúškach duričov. Touto cestou chcem veľmi pekne poďakovať podporovateľovi plemena AJD pánovi Ing. Zoltánovi Kovácsovi za poskytnutie lanštiaka na stopy. Za odborný výklad a usmerňovanie počas výcviku predsedovi oblasti MVDr. Petrovi Smrčovi. Zároveň ďakujem všetkých zúčastneným členom, budúcim členom a sympatizantom KCHAJD za účasť a disciplínu. Poľovníckej kynológii zdar! Ing. Ivana Vincová

Ing. Ivana Vincová

01 02
03 04
 20190505 102458  20190505 104607
 20190505 130346  20190505 141739