Aktuality

CAC klubová výstava s medzinárodnou účasťou a bonitácia Svätý Anton

Upozornenie: V deň konania KV si vystavovatelia môžu vyzdvihnúť pri pokladni voľný vstup do areálu!

Propozície

Prihláška na Bonitáciu

Prihláška na Klubovú výstavu